Cryo-Save logo CryoSave

Преглед

Стволовите клетки: Нещо повече от обикновена клетка


Платете на вноски! Натиснете тук!

stemcells_overview_blurb.jpg

Какво са стволовите клетки?

Човешкото тяло е изградено от над 200 вида зрели клетки.¹ Независимо дали това са клетки на сърдечния мускул, които бият ритмично или червените кръвни клетки, които доставят кислород до всяка част на тялото, всички те играят уникална роля.

Защо да запазите стволовите клетки?

Стволовите клетки са различни, но не са по-малко важни:

  • Те могат да се размножават
  • Те могат да се специализират да извършват специфични функции
  • Те могат да образуват нова тъкан като са делят и диференцират

Защо да съхраним?

Стволовите клетки са безценни, защото имат способността да формират различни видове клетки на човешкото тяло. Този уникален процес на специализация, изгражда нашия сложен комплекс - организъм.
Някои от тези стволови клетки остават да циркулират в човешкото тяло като „резерва” и изграят ключова роля в регенерацията в случай на увреждане или остаряване на тъканите.
Прочети повече

¹Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002.