Cryo-Save logo CryoSave

Защо да запазите стволовите клетки?

Cryo-Save
видео Гледайте видео!

Причини да запазите стволовите клетки на вашето бебе

Съхраняването на стволови клетки от остатъчна кръв и тъкан от пъпна връв на новородено се увеличава сред семействата. Cryo-Save предлага семейно съхраняване поради следните причини:

  • Стволовите клетки, съхранени при раждането се считат като „по-млади” и с по-добро качество от тези взети от тялото по-късно през живота. Остатъчната кръв от пъпна връв е обещаващ и незаменим източник на стволови клетки.
  • Клетките са автоложни и съвместимостта е гарантирана.
  • Братя и сестри също могат да се възползват от тази проба: те имат 1:4 шанс за съвместимост и дори повече, когато се обмисля трансплантация с частично съвместими донори.
  • След съхраняването пробата е винаги на разположение.
  • Пробата остава на разположение на детето, което е под попечителството на родителите.
  • Остатъчната кръв от пъпна връв е утвърден източник на стволови клетки и вече се използва за лечението на злокачествени и доброкачествени заболявания, които могат да бъдат лекувани с костно мозъчна трансплантация4.

  • Мезенхимните стволови клетки от тъканта на пъпната връв са обещаващи в областта на клетъчната терапия и тъканната регенерация5.

Твърде ценна, за да бъде унищожена

При 90 до 95% от ражданията остатъчната умбиликална (плацентарна) кръв и тъкан биват унищожавани като биологичен отпадък. Ние в CryoSave сме убедени, че този "биологичен отпадък" е ценен ресурс, който може да спаси човешки живот и затова трябва да бъде съхранен, а не унищожен.