Cryo-Save logo CryoSave

Условия за ползване

Поръчайте информационен пакет! Натиснете тук!

Cryo-Save Ви поздравява затова, че посетихте нашата страницата. Тя съдържа важна информация във връзка със сроковете и условията за използването й.

Моля, прочетете внимателно текста по-долу. Посещавайки интернет страницата, Вие се съгласявате със сроковете и условията, посочени по-долу. Ако не сте съгласни с посоченото, моля, напуснете интернет страницата ни сега.

Ограничения за ползване и собствеността

Цялата информация в границите на тази интернет страница, поддиректориите и добавъчните части са собственост на Cryo-Save. Съдържанието на страницата се предоставя за ползване само с информационна цел. Осведомяването е единствено за лични нужди, а не за търговски цели. Страницата не може да служи за получаване на материали, данни или информация за конкурентна дейност. Условие за употребата й е Вашата гаранция, че няма да я използвате за цели, които са незаконни или забранени според изискванията, описани тук. Ако нарушите някои от тях, правото Ви да я използвате се прекратява автоматично. Това изисква незабавното унищожаване на всички изтеглени или разпечатани материали.

Съдържанието на страницата, включващо текстове, снимки, схеми, аудио- и видеоматериали, не може да бъде разпространявано, променяно, възпроизвеждано или ползвано частично или напълно без нашето изрично писмено съгласие. Изключение се прави само за разглеждане на съдържанието на страницата или за изтеглянето на информация от нея на отделен компютър единствено за лична нужда и нетърговска цел. Това Ви задължава да ползвате информацията без да правите промяна в нея, съобразявайки се със запазените права, запазената марка или с други съобщения за собствеността.

Според цитираните изисквания въвеждането на наши материали на друга интернет страница или в компютърна мрежа е забранено. Копия на текстове от тази интернет страница с каквато и да е търговска цел е недопустимо. Всички права за допълнителни промени са запазени.

Забележка за запазената марка

Cryo-Save и www.cryo-save.com като имена и услуга са наша запазена марка.

Страницата не предоставя медицински съвети

Интернет страницата не предоставя медицински съвети! Нищо от наученото тук не може да се смята за медицинска консултация. Публикуваното съдържание предоставя само информация и има общообразователна цел. То не може да се използва за диагностициране или лечение на здравословни проблеми и не замества професионалните медицински грижи.

Информацията, получена от тази интернет страница, може да няма отношение към Вашето здравословно състояние или да бъде тълкувана погрешно. Ние не поемаме отговорност за това как използвате наученото. Също отбележете, че въпреки нашите стремежи да поддържаме актуална информацията за Вас медицинската наука се развива бързо и някои данни вече може да са остарели. Не трябва да считате текст от тази интернет страница (по смисъла изразен в нея) за наше неоспоримо твърдение или за гаранция за правилна стратегия, препоръка, лечение или действие, внушено или препоръчано от автора на текста.

За съвет относно Вашето здравословно състояние се обърнете към Вашия лекар или друг специалист по медицински проблеми.

Поверителност

Регистрираните данни и/или друга информация за Вас е обект на нашата политика за конфиденциалност.

Не даваме гаранция

Данните в тази интернет страница, включително цялото й съдържание, се придържат към стила, използван от автори на научни трудове.

Cryo-Save изрично отказва предоставянето на гаранции за всякакъв вид данни, по един или друг начин, изразени или загатнати в страницата. Вие поемате цялата отговорност и рисковете за това, че използвате тази интернет страница, услугите, свързани с нея и връзките с други интернет източници. Никаква устна или писмена информация или съвет, предоставени от нас или от наши упълномощени представители, не биха дали гаранции или по какъвто и да е начин не биха повишили обсега на съществуващи гаранции.

Cryo-Save не гарантира прецизността, адекватността или изчерпателността на информацията и материалите и изрично отказва да поеме отговорност за грешки или пропуски в тях. Не предоставяме гаранции, че използването на тази интернет страница ще бъде непрекъснато във времето или без грешки. Вие сте отговорни за вземането на всички необходими предпазни мерки при изтеглянето на каквато и да е информация от тази интернет страница (без вируси или потенциални разрушителни за компютъра Ви програми).

Ограничения на отговорността

Ние, нашите филиали, представители или други трети страни, споменати в тази интернет страница, не сме отговорни или задължени за всякаква директна, индиректна, инцидентна, косвена, определена, неопределена или каквато и да е друга вреда (включително без ограничение, при загуба на ползи, загуба на данни, бизнес загуби), също такава без или във връзка със страницата вследствие на услуги и продукти, свързани със страницата, информация, съдържаща се в страницата или друга интернет страница в хипервръзка с нашата, вследствие на гаранция по договор, закононарушение или всяка друга законова теоретична или реална ситуация, която предполага или не възможността за такива вреди.

Вашата неудовлетвореност от интернет страницата и/или други страници в хипервръзка с нашата както и услуги, свързани със страницата, могат да имат като резултат само прекратяване на използването на страницата или на нашите услуги. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничението на случайни или косвени вреди затова по-горните ограничения или изключения може да не се отнасят до Вас.

Прецизност и изчерпателност на информацията

Въпреки че се стремим да осигурим изчерпателност и прецизност на информацията в страницата, ние не гарантираме за фактологична недостоверност в нея. Възможно е страницата да съдържа печатни грешки, неточности или други грешки, неоторизирани допълнения, заличаване или промяна на информация, направени от трета страна.

В случай че забележите неточности, моля, информирайте ни, за да ги коригираме. Информацията, съдържаща се в страницата, може да бъде променяна или актуализирана без предупреждение.

Връзки към други страници

Тази интернет страница може да съдържа връзки към страници на трета страна. Тези връзки се предоставят за удобство. Ние не гарантираме за информацията, в която и да е друга интернет страница, до която може да достигнете през нашата. Разбирате, че тя е независима от нас и че не упражняваме контрол над съдържанието в тази друга интернет страница.

В допълнение - хипервръзката към друга страница не означава, че ние одобряваме съдържанието или поемаме отговорност за него или за използването на тази свързана страница с нашата. От Вас зависи предприемането на предпазни мерки при използването или изтеглянето на информация, свободна от вредители, като вируси, червеи, Троянски коне и други програми от деструктивно естество. Ако решите да посетите някоя от интернет страниците, принадлежаща на трета страна, свързана с нашата страница, Вие извършвате това изцяло на Ваша отговорност.

Хипервръзки с тази интернет страница

Лицата, конструиращи други интернет страници, могат да създадат връзка с нашата страница. Същевременно нямат право да копират, който и да е от материалите от тази страница върху техния собствен интернет сървър поради каквато и да е причина. Също не се допуска да се правят връзки с отделни елементи от страницата ни (включително фотографии, илюстрации, диаграми, бутони, текстове или каквито и да е други елементи) с цел „вграждането” им в контекста на други интернет страници или свързването на някои отделни елементи с други интернет страници. В заключение - можете да създадете връзка с цялостната интернет страница или да не се свързвате въобще. Всяка друга употреба ще се смята за нарушаване на авторското право и може да доведе до преследване за закононарушение.

Право за промяна на сроковете и условията, както и на съдържанието на нашата интернет страница

Запазваме си правото да правим промени и корекции по всяко време без предизвестие. Не се обвързваме с постоянното актуализиране на информацията, налична в тази интернет страница. Внасянето на измененията ще се осъществява без да се смята, че това би причинило неудобство за потребителите. Cryo-Save си запазва правото да променя своите продукти и/или услуги, описани тук, по всяко време.