Cryo-Save logo CryoSave

Сертификати

Cryo-Save
видео Гледайте видео!

 • AABB

  Американска Асоциация на Кръените Банки

  AABB е професионален орган на САЩ за стандарти, който е основан през 1947 г. като американската асоциация на кръвните банки. AABB програмната акредитация се стреми към подобряване на качеството и безопасността на събирането, преработката, диагностиката, разпространението и администриране на кръв и кръвни продукти. Програмната акредитация оценява качеството и операционни системи в рамките на лабораториите и банките.

  Отнася се за:
  Дубай
  Niel Cryo-Save Лаборатория, Белгия
  Stichting Cryo-Save, Холандия

 • FAGG

  Федерална Агенция за Медицински Продукти

  FAMHP е компетентният орган за лекарства и здравни продукти в Белгия. FAMHP е бдителен и следи за интереса на общественото здраве, по отношение на качеството, безопасността и ефикасността на лекарства и здравни продукти.

  Отняся се за:
  Белгия

 • WHO GMP

  Световната Здравна Организация : Добри Производствени Практики

  Добра производствена практика (GMP) е производство и тестване практика, която помага да се гарантира качеството на продукта. Добра производствена практика (GMP) е тази част от осигуряването на качество, която гарантира, че продуктите се произвеждат и контролират на стандартите за качество, подходящи за тяхното използване по предназначение и, както се изисква от разрешението за пускане на пазара.В Cryo-Save тази акредитация се прилага към процесите, свързани с тъканта на пъпната връв.

  Отнася се за:
  Белгия

 • ISO 9001:2008

  ISO 9001:2008

  ISO 9001:2008 определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, който отговаря на клиентите и приложимите законови и регулаторни изисквания, и има за цел да се подобри удовлетвореността на клиентите чрез ефикасно прилагане на системата, включително процеситеза непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие на клиентите и приложимите законови и регулаторни изисквания.

  Отнася се за:
  Белгия

 • Certificate of Product Liability

  Certificate of Product Liability

  Отнася се за:
  The Cryo-Save Group

 • Cryo-Save Stichting Tissue Bank

  Ministry of Public Health, Welfare and Sports: Tissue Establishment – Tissue Bank Accreditation

  Отнася се за:
  Cryo-Save Stichting Tissue Bank