Cryo-Save logo CryoSave

Нашите лаборатории

CRYO-SAVE, високотехнологичнообработване
и помещения за съхраняване

Поръчайте информационен пакет! Натиснете тук!

Високотехнологично обработване и помещения за съхраняване в Белгия, Швейцария, Германия, Португалия, Дубай и Южна Африка. Всички наши лаборатории са акредитирани и работят в съответствие с най-високите стандарти за качество и са задължени да постигнат и надминат националните и международно установените стандарти.

Избирайки CryoSave за запазване на стволовите клетки на Вашето дете, Вие правите сигурен и надежден избор. За повече информация относно нашите лаборатории, посетете специалната подстраница http://labs.cryo-save.com/.

Опит и ненадминато качество в биологичното банкиране

Целият процес  -  от вземането на пробата, през транспорта, обработването, изследването, замразяването, съхраняването и отпускането за лечение   -   е обект на непрекъснат мониторинг и контрол. Системата на CryoSave за управление на качеството е изградена, в съответствие с общи (напр. ISO 9001:2008) и специфични за биобанкирането  стандарти (напр. AABB, WHO GMP и FACTNetCord) за осигуряване на качеството. Вградили сме разнообразни и високотехнологични методи за мониториране и контрол, които осигуряват валидируемост на процесите и пълна проследяемост на всяка проба.

Обаботваме биологичните проби чрез напълно автоматизирана система, свеждаща риска от човешка грешка до абсолютния минимум и практически елиминираща риска от замърсяване. За обработка на умбиликалната кръв преди замразяване, използваме предпочитания от всички големи семейни и донорски биобанки метод на "обемна редукция" (volume reduction), тъй като този метод има редица важни предимства, пред замразяването на "цяла" кръв. Използването на системата Sepax-2 в комбинация с разработения само и специално за CryoSave протокол NX-322 гарантира максимално извличане на жизнени стволови-и други прогениторни клетки, както от проби със среден, така и от проби с минимален или с много голям обем.