Cryo-Save logo CryoSave


Препоръчай на приятел! Натиснете тук!

SСъхраняване на стволови клетки от остатъчна кръв и тъкан на пъпна връв

  • Съхраняване на остатъчна кръвв и на тъкан от пъпна връв
  • Осигуряване на комплект
  • Подсигурявнае на тъкан от пъпна връв
  • Незабана обработка
  • Запазване на температура по –ниска -170°C при криозамразяване
  • Уникална идентификация на пробата
  • Запазване за 25 години

За разлика от кръвта, тъканта на пъпната връв е изградена от тъканни клетки, наречени мезенхимни (МСК).Тези клетки първоначално са открити във т.нар.Вартонова пихтия, която е богат източник на стволови клетки.

Клетките на тъканта се вземат след прерязване на пъпната връв след раждането. Вземането е лесно, отнема няколко минути и е напълно безболeзнено за майката и бебeто. Този процес не влияе на естествения ход на раждането за разлика от вземането на зрели стволови клетки и не е инвазивна процедура.

Веднага след това пробата се взема от международно сертифициран куриер и се изпраща до лабораторията за обработване. Там се проверява и подготвя за съхранение.

Определят се броят и качестовото на клетките във восикотехнологична лаборатория. След това се раздлеят на две контейнерчета и за замразяват с газовата фаза на течния азот под-170°C на две отделни места за допълнителна сигурност. Този процес се нарича криозамразяване.

Should the cord blood supplied not correspond to the minimum requirements, we will leave it up to the parents to decide not to freeze the sample to avoid any additional cost.

От съображения за сигурност стволовите клетки се идентифицират с уникални баркодове. Вие ще получите сертификат приблизително 6 седмици след раждането. Това гарантира, че те ще бъдат веднага на разположение при необходимост. Ние съхраняваме стволови клетки за 25 години. След този период, детето само ще прецени дали да продължи съхранението или да се откаже.

Стволовите клетки от остатъна кръв на пъпна връв също ще бъдат взети, ако изберете тази услуга.