Cryo-Save logo CryoSave

Cryo-Save
видео Гледайте видео!

Съхраняване на стволови клетки от остатъчна кръв

  • Съхраняване на остатчъна кръв
  • Подсигурявнае на тъкан от пъпна връв
  • Съхранена използва състоянието на най-съвременни технологии
  • незабавна обработка
  • Запазване на температура по –ниска -170°C при криозамразяване
  • Уникален номер за обозначаване на пробата
  • 25 годишно запазване

Стволовите клетки от остатъчна кръв се вземат след прерязването на пъпната връв меджу майката и бебето. Вземането е лесно, отнема няколко минути и е напълно безболeзнено за майката и бебeто. Този процес не влияе на естествения ход на раждането за разлика от вземането на зрели стволови клетки и не е инвазивна процедура.

Веднага след това пробата се взема от международно сертифициран куриер и се изпраща до лабораторията за обработване. Там се проверява и подготвя за съхранение.

Процесът за определяне на броя и качестовото на клетките се извършва с най-модерна технология. Те се разделят на два контейнера и се съхраняват при температура под -170°C в газовата фаза на течния азот на две физически разделени места.

В случай, че кръвта не отговаря на минималните изисквания, родителите ще преценят дали пробата да бъде замразена без да заплащат допълнителни такси.

От съображения за сигурност, всяка проба се идентифицира с помощта на уникални баркодове. Ще получите съответния сертификат прибилизително 6 седмици след раждането. Това гарантира, че те ще бъдат на разположение, когато е необходимо. Сие съхраняваме стволовите клетки в продължение на 25 години. След този период, детето само ще реши дали да продължи съхранението или ще го прекрати.