Cryo-Save logo CryoSave

Безплатно донорско съхранение

CryoSave предоставя възможността за безплатно донорско съхранение на умбиликална кръв на семейства, които вече имат дете, страдащо от заболяване, за лечението на което могат да бъдат използвани стволови клетки (ХСК). Такива заболявания са например сърповидноклетъчната анемия и някои видове левкемии.

Идеята на тази програма е хемопоетичните клетки от очакваното бебе да могат да бъдат използвани при лечението на  неговото по-голямо братче или сестриче.

Програмата се отнася до вече утвърдените клинични индикации (заболявания) за трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Родителите могат да бъдат включени в нея след осъществяването на контакт с трансплантологичния център, в който ще се извърши трансплантацията.