Cryo-Save logo CryoSave

Какво крие бъдещето

Използването на стволови клетки от кръв от пъпна връв се увеличи значително след 1999 г. Повече от половината, от извършените през 2011 г. трансплантации на ХСК при деца са били с умбиликална кръв. Наред с трансплантациите при утвърдените индикации (заболявания) се провеждат множество клинични проучвания, целящи да разширят приложението на стволовите клетки.

целящи да разширят приложението на стволовите клетки.

Тези проучвания имат за задача да установят степента на безопасност, ефикасността и възможните нежелани реакции, при приложението на стволовите клетки. Конкретна информация може да бъде намерена на официалната интернет-страница за одобрените от американските здравни власти клинични проучвания. Посочени са над 4 000 проучвания със стволови клетки, като над 200 от тях използват умбиликална кръв.

д-р Марчин Юрга (Marcin Jurga)

д-р Марчин Юрга (Marcin Jurga), завеждащ научно-развойния отдел на CryoSave в лабораторията, в Ниел (Белгия):

„Успоредно с утвърдените индикации за лечение с хемопоетични стволови клетки, се увеличава броят на проучванията с мезенхимни стволови клетки (МСК), които имат обещаващ потенциал при редица нехематологични заболявания, като някои видове травми, сърдечносъдовите болести, заболяванията на черния дроб, диабетът, някои неврологични заболявания и др. МСК са много интересни за тъканното инженерство, чиито методи (засега, само в лабораторни условия!) позволяват създаването на изкуствени тъкани и цели органи, заместващи увредените такива. Резултатите от всички тези опити и проучвания ще позволят едно много по-широко практическо приложение на стволовите клетки в бъдеще”.

Проф. Даниел Сурбек (Daniel Surbek)

Проф. Даниел Сурбек (Daniel Surbek), завеждащ отделението по акушерство и гинекология в "Инзелшпитал" (Inselspital), Берн (Швейцария):

„Доказателства от последните проучвания предполагат, че стволови клетки от умбиликална кръв могат да бъдат използвани при различните неврологични смущения, получени перинатално, вследствие на преждевременно раждане или асфиксия на новороденото. Трансплантираните стволови клетки могат да регенерират увредената нервна тъкан и да възвърнат в норма функциите на централната нервна система. В момента се провеждат няколко обещаващи клинични проучвания при засегнати от детска церебрална парализа”.

д-р Чаба Пап (Csaba Papp)

д-р Чаба Пап (Csaba Papp), доцент по генетика в Университета "Земелвайс" (Semmelweis), Будапеща (Унгария):

„Освен кръвта от пъпната връв, съдържаща ХСК, определен интерес представлява и съхраняването на тъкан от самата пъпна връв. Тази тъкан съдържа мезенхимни стволови клетки, които в бъдеще ще стават все по-интересни за лечение на най-различни заболявания.”

8Search for Studies search term “stem cells”. ClinicalTrials.gov. Web. 28 Sept. 2012.