Cryo-Save logo CryoSave

Защо да съхраним?

Поръчайте информационен пакет! Натиснете тук!

Стволовите клетки от умбиликална кръв (ХСК) и тъкан (МСК) имат уникални свойства!6

  • Извлечени веднага след раждането, те не са повлияни от вредни въздействия на средата и имат относително по-висок потенциал за пролиферация и диференциация, в сравнение със зрели СК, извлечени на по-късен етап от живота.
  • При алогенна трансплантация на ХСК от умбиликална кръв има доста по-нисък риск от реакция на отхвърляне (GVHD).
  • Рискът от предаване на вирусни инфекции (напр. цитомегаловирусна инфекция) при трансплантация на умбиликална кръв е значително по-нисък, отколкото при трансплантация на костен мозък.

Стволовите клетки от умбиликалната тъкан (МСК) притежават уникални способности:

  • Вкарани в организма периферно (интравенозно) МСК са в състояние сами да мигрират до мястото на увреждането (лезия). Този ефект е уникален и се обозначава като "homing".
  • МСК могат да се диференцират в различни зрели клетки, включително в клетки на мастната, хрущялната, мускулната, костната и нервната тъкан.
  • МСК имат изразени противовъзпалителни и имуномодулаторни свойства, което е причина да се търсят възможности за тяхното приложение при автоимунни заболявания.