Cryo-Save logo CryoSave

Защита на личните данни

Говорете с експерт! Свържете се с нас +359 2 989 4400! 

Необходимо е Вашето съгласие за използване на личните Ви данни

Моля, запознайте се с нашата политика за защита на личните данни внимателно. Гарантираме Ви, че ще запазим поверителността на личните данни, които предоставяте. Прилагаме общоприети стандарти, свързани с технологиите за сигурност с цел да предпазим личната Ви информация от загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Използвайки интернет страницата, Вие се съгласявате с взимането, използването и съхранението на Ваши лични данни от нас по начина, описан в този абзац и на други места в интернет страницата. Ако не сте съгласни с някое от условията за поверителност, моля не ни предоставяйте никаква лична информация, докато ползвате интернет страницата.

Предоставяне на лична информация

Докато разглеждате интернет страницата, ще получите възможност да предоставите Ваши лични данни. Това ще Ви позволи да се възползвате от възможностите, които предлагаме, за искане на допълнителна информация или за записване за нашите услуги. Събраната информация ще бъде използвана благоразумно от нас с цел идентификация - име, домашен адрес, телефонен номер, информация за кредитна карта, e-mail или други допълнителни идентифициращи Ви данни. Бъдете сигурни, че ще ползваме само частта, предоставена ни доброволно от Вас и няма да вземем под внимание никакви други лични данни, които е възможно да бъдат получени по време на Вашите посещения в интернет страницата ни.

Cookies

Интернет страницата може да използва cookies, за да идентифицира Вас, Вашите интереси и да обозначи местата, които сте разглеждали. Cookies са малки парченца от текстове, запазени във Вашия компютър. Те ни помагат да разберем какъв браузър използвате, къде точно сте били в нашата страница и кои са другите интернет страници, чрез които сте се свързали с нас. Тази информация ни предоставя параметри, които могат да бъдат в полза за нашите клиенти. Cookies ни помагат също да разберем дали сте разглеждали преди страницата или това е Вашето първо посещение. Приемайки нашите cookies, ще получите пряк достъп до някои части на интернет страницата, без да е нужно да се регистрирате всеки път, когато ги посещавате. Потребителят, който не приеме cookies на тази интернет страница, може да не получи достъп до някои части от нея. Нужно е да отбележим, че регистрираме IP адреса или местонахождението на компютъра, свързан с интернет, което ни помага да диагностицираме проблемите с нашия сървър и да администрираме интернет страницата.

Използване на личните Ви данни

Ще използваме предоставените от Вас лични данни за целите, които сме посочили. Възможно е да използваме пощенски адрес или телефонен номер, за да Ви информираме за нови продукти, услуги или събития, както и за да предоставим искана от Вас информация. Ние няма да разкрием, продадем, заемем или обменим Ваши лични данни с друга личност или организация освен в случаите, когато Вие сте поискали да предоставим информация или услуга. Ако станете клиент на Cryo-Save, може да се наложи да споделим част или пълната информация, предоставена от Вас, с наш бизнес-партньор с цел реализация на услугите, които сте избрали. Ще дадем също информация за връзка с Вас на фирма за куриерски услуги, за да може кръвта от пъпна връв да бъде взета и транспортирана. Ще бъде предоставена Ваша лична информация на лабораторията, която използваме, за да изследваме и обработим кръвната проба и да съхраним кръвта от пъпна връв. Като общо правило ние няма да разкрием Ваши лични данни на трета страна за каквито и да е нужди, несвързани с услугите, които предлагаме. В допълнение - при някои обстоятелства Cryo-Save е възможно да бъде законно задължена да предостави Ваши лични данни в отговор на съдебно нареждане или по искане на регулаторен орган.

E-mail

Когато използвате нашата интернет страница, ще имате възможността да обмените електронна поща с нас. Преди да направите това моля, да се запознаете с ограниченията относно конфиденциалността при използване на електронни формуляри и e-mail. Данните, които обменяте с нас, използвайки тези методи, може да не бъдат защитени. Ние запазваме e-mail адреси, доброволно предоставени от посетителите на страницата, от e-mail съобщения, адресирани до компанията ни или до наши служители. Възможно е да използваме e-mail адреси, за да информираме лицата, проявяващи интерес към наши продукти, услуги, събития или други. В допълнение може да използваме e-mail адреси, за да съобщаваме на посетителите на интернет страницата ни за направени нововъведения в нея или да им изпращаме периодично новини. Посоченото използване на e-mail адреси може да се извършва от Cryo-Save или от трета страна, натоварена с това задължение от Cryo-Save.

Промяна на Вашата лична информация

Искаме да Ви уверим, че ще съхраняваме информацията за връзка с Вас акуратно, актуализирана по данни, изпратени ни от Вас. Имате право да изразите желание да изтрием тази информация. За да промените Ваши лични данни и/или данните за връзка с Вас, както и за да подадете молба да заличим осигурена от Вас информация, моля, изпратете ни e-mail, напишете ни писмо или се обадете на нашия отдел за работа с клиенти.

Промени в политиката ни за поверителност

Запазваме си правото да променяме политиката си за поверителност. Всякакви промени ще бъдат отразявани тук. Моля, проверявайте за тях периодично.

 

CSA Private Policy 25.05.2018 BG