Cryo-Save logo CryoSave

Биобанкране
и сигурност


Платете на вноски! Натиснете тук!

По своята същност, "биобанкирането" е на само "био-", но и "банкиране"! Затова, в CryoSave обръщаме особено внимание на сигурността при съхранение на пробите. Нашите лаборатории са надеждно защитени от рискове като земетресения, спиране на електрозахранването или пропуски в снабдяването с течен азот.

Практически всички процеси и системи в лабораториите ни са подсигурени с двойни ("контролни" и/или "аварийни") кръгове и протоколи. Освен че разполагаме със значителен резервен капацитет, нашите помещения за криосъхранение са с висок клас на защита (тип "противоядерен бункер") и строго ограничен, биометрично контролиран достъп. Това гарантира спокойствие и увереност, че съхраняваните от нас проби ще бъдат доставени, когато и където са нужни.