Cryo-Save logo CryoSave

Нашия процес

Вземете решение и изберете банка

Остатъчната умбиликална кръв е ценен биологичен ресурс и може да спаси живот! Затова, би било добре, поне да я дарите в обществена банка. Ако имате желание да съхраните за нуждите на бъдещото Ви дете и/или за семейството, ще трябва да изберете семейна (частна) банка, в която да го направите. Добре е, преди това да се информирате, по възможност от различни източници, какво да търсите и какво да очаквате. Обективна и независима информация можете да намерите в интернет и по други канали. При всички случаи, банката трябва да притежава разрешение за извършване на дейност, издадено от Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ). Ние сме сигурни, че ако се информирате достатъчно добре, ще изберете именно нас! Работим с практически всички болници и клиники, които имат разкрити акушерогинекологични структури. Следващата стъпка е да се информирате за нашите актуални условия, както и за текущите ни промоции и/или съпътстващи продукти. Това можете да направите тук, по телефона, по имейл или още по-добре   -   директно в наш офис (София, Пловдив и Варна). С предварителна уговорка, нашите служители могат да Ви посетят в удобно за Вас време, на удобно за Вас място. Ще Ви предоставим пакет с информация и документи, за да ги попълните и да подпишете договор и информирано съгласие.

Преди раждането

При подписването на договора, Вие ще получите комплект за пробовзимане, който трябва да занесете в родилното отделение, при постъпване за раждане. С този комплект, нашият локален пробовзимач ще вземе пробата. При постъпване за раждане, ще ни уведомите за това, по нашата специална денонощна линия ("24/7"). От този момент нататък, всичко е само и единствено наша грижа!

Веднага след раждането

Пробата ще бъде взета от нас или директно от сертифициран международен куриер, за да бъде доставена в най-кратък срок до нашата лаборатория.

Обработване и криогенно съхранение

В лабораторията, пробата Ви ще бъде обработена, анализирана и замразена за дълготрайно съхранение. Ще бъдат извършени всички задължителни микробиологични изследвания. На всеки етап,  ще бъдете информирани за хода на процедурата. За разлика от някои други банки, ние спазваме строго етичния код и добрите практики за тъканно банкиране. Затова, със сигурност ще Ви уведомим, в макар и малко вероятния случай, ако Вашата проба се окаже частично годна (с гранични стойности в броя на клетките или с бактериална контаминация) или негодна (под граничните стойности или при вирусна контаминация на майчината кръв). В първия случай, ще Ви бъдат предложени алтернативи, а при всички случаи, ще Ви спестим средства и притеснения.  Ако всичко с пробата е наред (което е най-вероятният сценарий!), ще Ви бъде издаден специален сертификат с уникалния код на пробата, който да послужи при евентуалното й предоставяне за ползване.

Помнете, че вземането на умбиликална кръв и/или тъкан е неинвазивна процедура и не крие никакви рискове. Лесно е, отнема няколко минути и е напълно безболезнена за майката и бебето. Вземането не възпрепятства нормалния процес на раждането.