Cryo-Save logo CryoSave

Нашият екип

Поръчайте информационен пакет! Натиснете тук!

 • Нашият екип

  Нашият екип

  В CryoSave се придържаме към най-съвременните стандарти и добри практики. Това се дължи и на факта, че нашият екип е изграден от висококвалифицирани медицински и лабораторни специалисти. Ние вярваме, че това, което правим ще допринесе в значителна степен за здравето и благополучието на все по-многобройните ни клиенти!

 • Danica Alacka, MD

  Danica Alacka, MD

  Д-р Даница Алачка (Македония) е завършила медицина в Скопския държавен университет. Д-р Aлачка е била избирана за „Лекар на годината” от Македонския лекарски съюз. Професионалните й интереси включват регенеративната медицина като цяло, както и клетъчните терапии.

 • Dr Jacobus Pepler, MD

  Dr Jacobus Pepler, MD

  Д-р Джейкъбс Пеплър (ЮАР) е медицински консултант на CryoSave в Южна Африка. Д-р Пeплър практикува от повече от 20 години в областта на анестезиологията и хирургията. Той има редица научни публикации в престижни медицински списания. Д-р Пеплър е завършил медицина в университета в Стеленбох (ЮАР) през 1980 г., а по-късно (1998 г.) е придобил и магистърска степен по бизнес администрация.

 • Assen Pachejieff, MD

  Assen Pachejieff, MD

  Д-р Асен Пачеджиев (България) е завършил медицина в София. Специализирал е в областта на общественото здраве и контрола на инфекциите. Има магистърска степен по бизнес-администрация от Сиатъл (САЩ) и редица публикации в областта на контрола на инфекциите и болничната стерилизация. От 2010 година се занимава активно с въпросите на стволовоклетъчното донорство. В момента ръководи българския клон на CryoSave и е консултант към Министерство на здравеопазването.

 • Stefano Grossi, MD, PhD

  Stefano Grossi, MD, PhD

  Проф. Стефано Гроси (Италия) е специалист по акушерство и гинекология и ембриология. Проф. Гроси е един от учредителите на италианската Асоциация за репродуктивна медицина. Проф. Гроси има множество публикации в международни медицински издания, особено в областта на лечението на безплодието. Неговата работа проправи път за налагане на метода на интра-цитоплазменото инжектиране на сперматозоиди в яйцеклетката (ICSI) и доведе до пробив в лечението на тежката олиго-астеноспермия.

 • Roxana-Anca Macrin, MD

  Roxana-Anca Macrin, MD

  Д-р Роксана Макрин (Румъния) е завършила Медицинския университет в Букурещ и е участвала в различни курсове и специализации, свързани със стволовите клетки и тъканното инженерство.

 • Markus Riek, MD

  Markus Riek, MD

  Д-р Маркус Рийк (Швейцария) е специалист по вътрешни болести, с тясна специалност по ендокринология и диабетология. Д-р Рийк е работил и специализирал в едни от водещите европейски болници, като Inselspital (Берн) и болницата Hammersmith (Лондон). Д-р Рийк има и съществен опит в областта на клетъчното банкиране.

 • Sally Snyman, MD

  Sally Snyman, MD

  Д-р Сали Снийман (Обединено Кралство) е завръшила е медицина в Лондон и е специалист по анестезиология и интензивно лечение. Член е на Кралския колеж по анестезиология. Работила е като клиничен анестезиолог в Англия, Швейцария, Южна Африка и има съществен опит в областта на регулаторните въпроси и управлението на качеството при производството и маркетирането на медицински изделия в Европа и САЩ. От 2009 г. насам д-р Снийман ръководи и е "отговорно лице" на лабораторията на CryoSave в гр. Ниел, Белгия.

 • Elena Nikiphorou, MBBS

  Elena Nikiphorou, MBBS

  Д-р Елена Никифору е бакалавър по физиология и магистър по биология от University College London. Впоследствие е завършила медицина и е член е на Кралския медицински колеж, а в момента специализира ревматология в Кеймбридж. За своята изследователска работа в областта на минерал-кортикоидните рецептори през 2002 г. Елена Никифору получи специалното отличие на Британската асоциация по фармакология. Докторската дисертация на Елена Никифору се фокусира върху структурните изменения при ревматоидния артрит и е защитена в Калифорнийския университет(САЩ). Д-р Никифору има и следдипломна квалификация по медицинска педагогика от Университета в Дънди (Шотландия).

 • Marcin Jurga, PhD

  Marcin Jurga, PhD

  Д-р Марсин Юрга (Полша) понастоящем ръководи научно-изследователския отдел на Cryo-Save, базиран в главната лаборатория на компанията, в Ниел, Белгия. Д-р Юрга е завършил Варшавския университет и е придобил докторската си степен от Полската академия на науките. Тесните професионални интереси на д-р Юрга са в областта на невробиологията, тъканното инженерство и диференцирането на стволови клетки, както и на регенеративната медицина, като цяло. Марсин Юрга има повече от 20 международно признати публикации, съавтор е на 2 монографии и е изнесъл множество презентации, на международни научни форуми. Д-р Юрга е участвал, като изследовател и ръководител на различни многоцентрови проучвания в областта на регенеративната медицина и стволовите клетки. Д-р Юрга е отличен с редица престижни награди и стипендии, в т.ч. NIH, IBRO, FENS и ESTIV. Д-р Юрга е член на редакционните колегии, на много авторитетни научни издания.