Cryo-Save logo CryoSave

Мисия

Говорете с експерт! Свържете се с нас +359 2 989 4400! 

Мисия:

Ние в CryoSave се стремим да допринесем за здравето и благополучието на нашите клиенти и на обществото, като цяло. За да постигнем това, се стараем да бъдем "златeн стандарт" в областта на съхранението и предоставянето на зрели стволови клетки за медицинско приложение.

Визия:

Ние в CryoSave смятаме, че стволовите клетки и тяхното банкиране ще помогнат за развитие на регенеративната медицина. Това ще позволи ефективното лечение на считани днес за нелечими заболявания и ще допринесе за увеличаване на продължителността и качеството на човешкия живот.

Корпоративни ценности Прозрачност:

Ние в CryoSave считаме етичността за основна ценност. В стремежа си да бъдем етични, сме въвели вътрешни правила и практики, гарантиращи прозрачност и проследяемост на целия процес по извличане и съхранение на биологичните проби. Редовно организираме "дни на отворените врати" в лабораториите си (вижте на www.cryo-save.com/labs). Прозрчни сме и по отношение на собствеността и финансите. Като листвано на фондовата борса публично дружество, ESPERITE (CryoSave) е наблюдавано постоянно от финансовите регулатори и публикува своите финансови отчети.

Професионален опит:

Традицията и опитът ни задължават да поддържаме най-високо ниво на професионализъм и качество. Компанията инвестира редовно в обучението и квалификацияta на всички свои служители. Съществен елемент е и работата с професионалните ни партньори - медицински специалисти, болници и местни регулаторни органи. Всички биологични проби биват вземани от надлежно обучени и сертифицирани медицински специалисти.

Фокус върху клиентите:

Винаги се стремим да надхвърлим очакванията на нашите клиенти. Присъстваме в 40 страни директно или чрез местни партньори. Едно от най-големите предизвикателства за нас е, да съчетаем повсеместното прилагане на еднакъв стандарт за качество, с отчитането на местните нужди и очаквания на клиентите. Постигаме го, чрез професионално обслужване и личен подход към всеки клиент.

Социална отговорност:

Ние в CryoSave осъзнаваме нашата социална отговорност и се стремим да даваме конкретен принос чрез проекти и програми, като Програмата за безплатно донорство (Cost-Free Donation Program/CFDP), участието си в различни благотворителни проекти, както и чрез активната си образователна и информационна дейност.

Мисия, Визия и Ценности

Основана през 2000 г., в момента Cryo-Save работи в над 70 държави на шест континента, и притежава ултра модерни лаборатории в Белгия, Германия, Дубай, Индия и Южна Африка