Cryo-Save logo CryoSave

Кои сме ние?


Стъпки за съхранение! Натиснете тук!

Повече от 280 000 съхранени проби!

CryoSave е част от групата ESPERITE и е банка за съхранение на стволови клетки. С повече от 280 000 съхранени проби (над 4 500 български проби!) ние сме най-голямата банка за стволови клетки в Европа. За България, нашата местна структура е "Тъканна банка Крио-център България" ЕАД, която е собственост на ESPERITE S.A.

Основана през 2000 година

CryoSave е присъства в стволовоклетъчното банкиране от 15 години и е основен движещ фактор на "пазара" на този вид здравни услуги в европейски мащаб. За изминалия период, компанията си изгради реноме на "златен стандарт" в стволовоклетъчното банкиране, със съществен принос в усъвършенстването на технологиите и стандартите за в тази дейност. През 2008 г., компанията лансира първа в света услугата за криогенно съхранение на проби от Вартонова пихтия (тъкан от пъпна връв), съдържащи мезенхимни стволови клетки (МСК).  Днес, ние имаме съхранени проби от над 40 държави, на три континентаи и вече сме предоставили значителен брой проби за лечение (включително в България!).

Да изберете CryoSave означава, че ще получите:

  • Качество: Гарантираме най-високите стандарти на качество, по отношение на извличането и съхранението на стволовите клетки. Ние не само спазваме стандартите в тази област, но сами ги създаваме и развиваме. Доказателство за това са нашите върнати и използвани за лечение проби.
  • СигурностС повече от 280 000 проби, над 15-годишен опит, значителен брой използвани проби и собствени лаборатории в Швейцария и Белгия, ние сме най-сигурната стволовоклетъчна банка в Европа.

  • Достъп до върхови технологииКакто казват, "дяволът е в детайлите"! В CryoSave използваме усъвършенстваната затворена система за обработка на пробите Sepax-2, в комбинация със създадения специално за CryoSave протокол NX-322 и подобрения кропротектант DMSO-3. Това гарантира най-висок брой и преживяемост на извлечените клетки. Разделяме и съхраняваме пробите на две части, което потенциално позволява, да не се размразява цялата проба за прочуване или лечение. Така се разширяват възможностите за многократно приложение на пробите в бъдеще.

  • Яснота и легитимностИнформираме клиентите си за резултата от всеки един етап в процеса на обработка и съхранение на пробите. Структурите в системата на CryoSave притежават всички задължителни (местни), както и най-престижните международни и доброволни акредитации, като тези от AABB, NetcordFact и WHO-GMP. В България сме акредитирани надлежно от ИАТ и притежаваме сертификат за ISO 9001:2008.

  • Допълнителни услуги и продукти: Предлагаме финансова помощ при трансплантация, генетичен скрининг и др.

Грижа ни е за семействата и децата

Грижата за клиентите ни е постоянен ангажимент!Поддържаме редовен контакт с клиентите си, като ги информираме за новости в приложението на стволовите клетки, както и за нашите нови услуги и продукти. През 2012 година CryoSave сформира т.нар. "Родителско настоятелство". Тази програма дава на клиентите ни възможност да посетят лабораторията на CryoSave и да се запознаят на място с нашето ръководство. Това уникално начинание е пример за нашата прозрачност, а контактът с клиентите ни обогатява и ни дава ценни идеи.Традиционно, ние поддържаме и т.нар. „Програма за безплатно донорство” за семейства, които искат да запазят стволови клетки от новороденото си дете, за лечение на друг член от семейството, който вече е с установено лечимо със стволови клетки животозастрашаващо заболяване.

От дълги години Cryo-Save успешно движи и „Програма за Безплатно Съхранение” за семейства, които искат да запазят стволовите клетки от остатъчната кръв на пъпната връв на новороденото си дете за член от семейството със животозастрашаващо заболяване, лечимо със стволови клетки.