Cryo-Save logo CryoSave

Инвестиции

Говорете с експерт! Свържете се с нас +359 2 989 4400! 

CryoSave е най-голямата европейска биобанка за съхранение на стволови клетки и част от групата ESPERITE N.V.  - водеща компания в сферата на предиктивната и персонализираната медицина.

ESPERITE (CryoSave) е регистрирана на Нюйоркската фондова борса (NYSE) чрез индекса Euronext Amsterdam (код: ESP) и е печелившо предприятие, носещо дивидент на своите акционери. Компанията се развива динамично, по адаптивен бизнес модел, който й позволява значителна оперативна гъвкавост. 

Като водеща международна банка за стволови клетки, ние носим определена социална отговорност. Реализираме тази отговорност чрез приноса си за максимизиране на донорския потенциал в страните, в които присъстваме, а така също и чрез ролята си за изграждане на обществена информираност по отношение на стволовите клетки и тяхното приложение, включително в сферата на регенеративната медицина.Това осигурява основата за непрекъснат растеж и увеличаване на  пазарния дял на комапанията.